Konsulter

Genom att ta del av kundnöjhetsanalysen eller hjälpa er ta fram den kan Exergos konsulter hjälper er att utveckla och driva den kraft och kompetens som verksamheten redan besitter. Genom strukturering och målstyrning utvecklas verksamheten i gemensam riktning med kunden.

Förhöj kundupplevelsen

Verksamhetsstöd – ECIS

Exergos it-stöd är målstyrningsverktyg som arbetar med ett kvalitets- och kundfokus.

 • Drivande faktorer
  • Organisation, strategi, människor, partnerskap och resurser
  • Värdeskapande (processer, produkter/tjänster)
 • Resultat
  • Kundnöjdhet
  • Medarbetarnöjdhet
  • Samhällsnytta
  • KPI:er
 • Återkoppling
  • Förbättringar

Kundnöjdhets- och medarbetaranalyser

Genom att arbeta med kundnöjdhetsanalyser hjälper vi er att analysera vad som skapar kundnöjdhet och hur verksamheten kan arbeta med att förbättra kundnöjdheten. Exergo hjälper att konkret ta fram vad som behöver göras för att höja kundnöjdheten. Exergo arbetar med Svenskt Kvalitets index (SKI) evidensbaserade modell för kundnöjdhet.

 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Medarbetarnöjdhetsanalyser

Kulturutveckling

Exergo arbetar med att sammansvetsa organisation, strategi och medarbetare för att driva kundnöjdhet. Vår unika kompetens att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom behandlingsvården gör att vi har metoder för att arbeta med målstyrning av människor. Medarbetarna och verksamhetsstrukturen är det som driver kulturutvecklingen som till följd driver resultat och kundnöjdhet.

 • Stöd för utvecklingssamtal och löpande coachning mot verksamhetens mål