Tjänster

 • Konsulter
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Kulturutveckling
 • IT-stöd

Konsulter

Exergo arbetar med att hjälpa er ta fram er ”röda tråd” för att driva utvecklingsarbetet i verksamheten och era strategiska mål. Kunskapen om er verksamhet finns hos er personal och kunder och våra konsulter fokuserar på att få fram kunskapen och ge den riktning.

Kundnöjdhet

Genom att arbeta med kundnöjdhetsanalyser hjälper vi er att analysera vad som skapar kundnöjdhet och hur verksamheten kan arbeta med att förbättra kundnöjdheten. Exergo hjälper att konkret ta fram vad som behöver göras för att höja kundnöjdheten. Exergo arbetar med Svenskt Kvalitets index (SKI) evidensbaserade modell för kundnöjdhet.

Kulturutveckling

Exergo arbetar med att sammansvetsa organisation, strategi och medarbetare för att driva kundnöjdhet. Vår unika kompetens att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom behandlingsvården gör att vi har metoder för att arbeta med målstyrning av människor. Medarbetarna och verksamhetsstrukturen är det som driver kulturutvecklingen som till följd driver resultat och kundnöjdhet.

IT-stöd

Exergos it-stöd är målstyrningsverktyg som arbetar med ett kvalitets- och kundfokus.

 • Drivande faktorer
  • Organisation, strategi, människor, partnerskap och resurser
  • Värdeskapande (processer, produkter/tjänster)
 • Resultat
  • Kundnöjdhet
  • Medarbetarnöjdhet
  • Samhällsnytta
  • KPI:er
 • Lärande
  • Förbättringar
  • Innovation

(se nedan för ytterligare beskrivning)

EFQM & ECIS

EXERGO CONTROL & INTELLIGENCE SYSTEM – ECIS är ett verksamhetssystem som stöder kundfokuserad verksamhetsutveckling. Det innebär att det finns målstyrning enligt drivande faktorer i verksamheten och mätning av de definerade resultaten i verksamheten. Samtliga verksamheter behöver definera sina mål och önskade resultat för att kunna uppnå dessa, i vård sammanhang är vinsten ofta definerad som en lyckad behandling i brukaren och beställarens ögon. Vi har valt EFQMs modell som är den som vi upplever är mest pedagogisk och involverar tre stycken huvuddelar som även de följer en cykel som är återkommande:

 1. Drivande faktorer
 2. Resultat kriterier
 3. Lärande, kreativitet och innovation
EFQM kriteriemodell

Drivande faktorer sam resultatkriterier

RADAR

Systemet är pedagogiskt uppbyggt enligt en kvalitetscykel som heter RADAR och står för de engelska begreppen:

 • Results –> Resultat
 • Approach –> Ansats
 • Deployment –> Göra
 • Assess & Review –> Utvärdera & förbättra
EFQM kvalitetscykel

RADAR kvalitetscykel

ECIS hjälper er se till att denna cykel och arbetsflöde är arbetsgången i varje process och projekt i verksamheten, till sitt stöd har man bl.a.

 • Beskrivningsstöd för varje kriterieområde i verksamheten så att alla kan ta del av uppdateringar
 • Målstöd, vilket i sin tur skapar processer, uppgifter och projekt
 • Process- och uppgiftsstöd samt avvikelsehantering
 • Ärendestöd baserat på definerad process
 • Dokumentstöd med versionshantering
 • Analys av processer, projekt och balanserat styrkort
 • Lärande dokumentationsstöd av orsaksanalyser, avvikelser mm.

Samtliga av dessa delar är kopplade till EFQM kriteriemodell av drivande faktorer och resultat kriterier.

Grundläggande faktorer

Den tredje delen av EFQM-exellence model är en effekt av att man drivit RADAR och den övergripande modellen på ett bra sätt. Denna del sammanfattar balansen av det kvalitetsarbete vars resultat vi arbetar med att utveckla.

EFQM grundläggande faktorer

 

Tjänster

 • Konsulter
 • Kundnöjdhetsanalyser
 • Kulturutveckling
 • IT-stöd

Konsulter

Exergo arbetar med att hjälpa er ta fram er ”röda tråd” för att driva utvecklingsarbetet i verksamheten och era strategiska mål. Kunskapen om er verksamhet finns hos er personal och kunder och våra konsulter fokuserar på att få fram kunskapen och ge den riktning.

Kundnöjdhet

Genom att arbeta med kundnöjdhetsanalyser hjälper vi er att analysera vad som skapar kundnöjdhet och hur verksamheten kan arbeta med att förbättra kundnöjdheten. Exergo hjälper att konkret ta fram vad som behöver göras för att höja kundnöjdheten. Exergo arbetar med Svenskt Kvalitets index (SKI) evidensbaserade modell för kundnöjdhet.

Kulturutveckling

Exergo arbetar med att sammansvetsa organisation, strategi och medarbetare för att driva kundnöjdhet. Vår unika kompetens att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom behandlingsvården gör att vi har metoder för att arbeta med målstyrning av människor. Medarbetarna och verksamhetsstrukturen är det som driver kulturutvecklingen som till följd driver resultat och kundnöjdhet.

IT-stöd

Exergos it-stöd är målstyrningsverktyg som arbetar med ett kvalitets- och kundfokus.

 • Drivande faktorer
  • Organisation, strategi, människor, partnerskap och resurser
  • Värdeskapande (processer, produkter/tjänster)
 • Resultat
  • Kundnöjdhet
  • Medarbetarnöjdhet
  • Samhällsnytta
  • KPI:er
 • Lärande
  • Förbättringar
  • Innovation

(se nedan för ytterligare beskrivning)

EFQM & ECIS

EXERGO CONTROL & INTELLIGENCE SYSTEM – ECIS är ett verksamhetssystem som stöder kundfokuserad verksamhetsutveckling. Det innebär att det finns målstyrning enligt drivande faktorer i verksamheten och mätning av de definerade resultaten i verksamheten. Samtliga verksamheter behöver definera sina mål och önskade resultat för att kunna uppnå dessa, i vård sammanhang är vinsten ofta definerad som en lyckad behandling i brukaren och beställarens ögon. Vi har valt EFQMs modell som är den som vi upplever är mest pedagogisk och involverar tre stycken huvuddelar som även de följer en cykel som är återkommande:

 1. Drivande faktorer
 2. Resultat kriterier
 3. Lärande, kreativitet och innovation
EFQM kriteriemodell

Drivande faktorer sam resultatkriterier

RADAR

Systemet är pedagogiskt uppbyggt enligt en kvalitetscykel som heter RADAR och står för de engelska begreppen:

 • Results –> Resultat
 • Approach –> Ansats
 • Deployment –> Göra
 • Assess & Review –> Utvärdera & förbättra
EFQM kvalitetscykel

RADAR kvalitetscykel

ECIS hjälper er se till att denna cykel och arbetsflöde är arbetsgången i varje process och projekt i verksamheten, till sitt stöd har man bl.a.

 • Beskrivningsstöd för varje kriterieområde i verksamheten så att alla kan ta del av uppdateringar
 • Målstöd, vilket i sin tur skapar processer, uppgifter och projekt
 • Process- och uppgiftsstöd samt avvikelsehantering
 • Ärendestöd baserat på definerad process
 • Dokumentstöd med versionshantering
 • Analys av processer, projekt och balanserat styrkort
 • Lärande dokumentationsstöd av orsaksanalyser, avvikelser mm.

Samtliga av dessa delar är kopplade till EFQM kriteriemodell av drivande faktorer och resultat kriterier.

Grundläggande faktorer

Den tredje delen av EFQM-exellence model är en effekt av att man drivit RADAR och den övergripande modellen på ett bra sätt. Denna del sammanfattar balansen av det kvalitetsarbete vars resultat vi arbetar med att utveckla.

EFQM grundläggande faktorer