MAPS bakgrund

MAPS bygger på en multidimensionell modell med ett uttalat klientfokus. MAPS beskriver behandling och klienter utifrån ett klientcentrerat perspektiv leder till högre involvering av klienter i både behandling och förändringsprocesser. Klientens vård stärks ytterligare genom integration av klinisk expertis och processer som exempelvis kommunikationstekniker och behandlingsplanerings med forskningsinstrument och forskningsmetoder. MAPS används för närvarande i mängd olika sammanhang och bland olika typer av vårdgivare, exempelvis socialarbetare, kriminalvård, familjeomsorg, psykiatri och med såväl unga som gamla.

Kvalitet i behandlingsvården

Det finns få verktyg inom vård och omsorg som involverar klienten på ett sådant kvalitativt sätt som MAPS. MAPS genererar även en kvalitativ månadsrapport till beställarna som då kan följa upp ASI/ADAD målområden varje månad genom att följa MAPS inom de målområden som är aktuella för respektive placering.

Teoretisk grund

Transteoretiska modellen för förändring (TTM) är en teoretisk modell för beteendeförändring, som har varit grunden för att utveckla effektiva insatser för att främja beteendeförändringar hälsa. Den "Transtheoretical Model for Change" (Prochaska & DiClemente, 1983, Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992; Prochaska & Velicer, 1997) är en integrerad modell för beteendeförändring. Viktiga konstruktioner från andra teorier är integrerade (bl.a. KBT). Modellen beskriver hur människor ändrar ett problembeteende eller förvärva ett positivt beteende. Den centrala organisera konstruktionen av modellen är de olika stadierna av förändring. I modellen ingår också en rad oberoende variabler, förändringsprocesser, och en rad utfallsmått, inklusive beslutsmässiga balans och vågen samt frestelse. Förändringsprocesserna är baserad på tio kognitiva och beteende verksamhet som underlättar förändring.

seo_follow: false
seo_noindex: false

Price: 399.00 SEK

Shipping: 0.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg...