ASI-intervjuns användningsområde

ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden.

ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år.

Historik

ASI-intervjun utvecklades i början av 1970-talet av missbruksforskaren Tom McLellan och en forskargrupp vid universitetet i Philadelphia, USA i samband med ett utvärderingsprojekt  av behandlingsenheter i organisationen Veterans Administration.

ASI-intervjun har sedan dess använts av forskare, utredare och behandlare världen över. ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och andra närliggande områden.

Användning i Sverige

En inventering som genomfördes 2007 visar att ASI-intervjun användes i mer än hälften av samtliga kommuners och landstings missbruksvårdsenheter och i mindre omfattning även i HVB-hem. Även inom Kriminalvård och Statens institutionsstyrelse (SIS) finns användare.

IT-stöd för ASI-intervjun

Exergo har IT-stöd för ASI-intervjun så att man kan samarbeta med sina beställare och följa upp placeringsresultatet på ett konkret sätt. IT-stödet finns tillgängligt via webben vilket innebär att de med inloggningsmöjligheter kan följa upp placeringsutvecklingen på ett mer systematiskt sätt.

seo_follow: false
seo_noindex: false

Price: 299.00 SEK

Shipping: 0.00 SEK

Loading Uppdaterar varukorg...