Nominerade för utmärkelser

Under 2011 har Exergo genom sitt IT-stöd hjälpt Coach & Care Support att kvalificerats för följande utmärkelser:

  • Finalist Sveapriset: för IT-stöd i vården, Kvalitetsmässan 2011
  • SIQ – Quality Innovation Award 2011, för IT-stöd i vården

Se gärna:

Exergo skattningsverktyg

Bakgrund

Exergo har en system teoretisk grund som utvecklats genom att arbeta med kulturutveckling, kundnöjdhet, kvalitet och innovation. Ämnen som är väldigt sammankopplade utifrån verksamhetsdeklarationen och har en system teoretisk koppling.

Sammanhang för verksamhetsutveckling

Alla verksamheter bör drivas utifrån verksamhetsdeklarationen, denna för samman organisation, personal och kunder i ett system (utifrån ett definerat syfte). Verksamhetsdeklarationen ifrågasätts när den sätts i kontakt med ”verkligheten” och utvecklas och förbättras för att driva bästa resultat. Detta sker dock endast om designen av verksamheten fångar upp informationsflödet och leverar informationen till nästa part i värdeskapandet.

Förhöj kundupplevelsen

Förhöj kundupplevelsen

 

Exergo arbetar med tanken om kvalitet och hur feedbacken kan fångas upp och användas konstruktivt i en fungerande process.

Teoretisk grund

Exergo använder sig av EFQM-excellence model som är ett av världens tre största TQM-modeller (Total Quality Management).

  • EFQM (Europa & Mellan östern)
  • Baldrige (USA)
  • Demings (Asien)

Nino Baraka, EFQM-Diplom

Skillnaden mellan ISO och EFQM sammanfattas i bilden nedan.

EFQM vs ISO

EFQM – Evidensbaserad TQM-modell för vården

Exergo har en system teoretisk grund och har bl.a. arbetat med att ta fram IT-stöd för behandlingsvården. EFQM är den TQM-modellen som har evidens på förbättrad vård effekt efter ett tio årigt utvärderingsarbete som gjorts i Holland. Projektet omfattade ca 350 miljoner kronor och 3500 människor i behandlingshemsliknande verksamhet samt 5000 via internet. ECIS (Exergo Control & Intelligence System) är en väldigt flexibel plattform och kan vidareutvecklas efter de önskemål och krav som verksamheten har, vi har dock tagit fram en version som stöder de specifika behov som behandlingsvården har. Vi har integrerat de krav som ställs på s.k. ”kunddriven verksamhetsutveckling” där brukaren/beställarens behov driver verksamhetsutvecklingen.